Online persely

Támogasd Bencés közösségünk tevékenységét!

Monostorunkat 996-ban alapították Szent Adalbert szerzetesei. Szent István király szándéka szerint közösségünk minden nap imádkozik „az ország fennmaradásáért” (pro stabilitate regni). Bencés életünk forrása Krisztus misztériumainak közös ünneplése, egyházunk liturgiájának méltó végzése. Azon a helyen, ahová az Úr állított minket, Pannónia Szent Hegyén imádkozunk és dolgozunk.

Minden segítségért hálásak vagyunk!

Támogasd közösségünket egyszeri vagy rendszeres adománnyal!

„A monostor kísérlet arra, hogy a világ egy pici részét ideálisan rendezzük be. ... Nagyszerű küldetésünk van itt, Pannonhalmán: Isten országát építhetjük!"

Hortobágyi T. Cirill OSB

Bencés szerzetesség

Szent Benedek szerint az a szerzetes, aki közösségben, apát és regula vezetésével keresi és követi Krisztust. A benedeki hármas fogadalom ezt foglalja össze: a stabilitás fogadalma a közösség melletti elköteleződést, engedelmesség az apát és közösség döntéseivel való azonosulást, a szerzetesi életalakítás fogadalma pedig a Regula követését ragadja meg.

Szerzetesi munka Pannonhalmán

Munkaköreink igen változatosak. A bencés közösség belső munkái (ház körüli munkák, liturgikus és közösségi szolgálatok), a gimnáziumi oktatás-nevelés, területi apátságunk tizenöt plébániájának ellátása, a vendégek és zarándokok ellátása, turisztikai és kulturális tevékenységünk során, továbbá gazdasági és szociális intézményeink keretei között több mint háromszáz munkatárssal működünk együtt.

Lelkiség és teológia

Könyvkiadónk saját zsoltár- és Újszövetség fordításunk közzétételén túl számos lelkiségi és teológiai munkával járul hozzá a magyarul olvasók lelki gazdagodásához. A magyar kereszténységet és kultúrát szolgáljuk liturgikus ünnepeinkkel – a húsvéti Szent Három Nap megünneplése során népes zarándoksereget látunk vendégül –, lelkigyakorlatainkkal, az ökumenikus párbeszéd iránti elkötelezettségünkkel, Pannonhalmi Szemle című folyóiratunkkal és a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola keretei között folytatott teológiaoktatással.

Közvetlen támogatás és adó 1%

Pannonhalmi Főapátság Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18535796-1-08

Nyilvántartási szám: 08-01-0001024

Székhely: 9090 Pannonhalma Várkerület 1.

Bankszámlaszám: 10300002-33216472-00003285

Közlemény: PBMK+Vezetéknév

Bazilikai liturgiák online közvetítése

A BAZILIKA ISTENTISZTELETI RENDJE

Hétköznap

Vigília és Laudes: 6:00
Napközi imaóra: 13:00 – a monostort megtekintő vendégeinknek is szabadon látogatható
Vesperás és Konventmise 18:00

Szombaton

Vigília és Laudes: 6:00
Konventmise: 6:45
Napközi imaóra: 13:00 – a monostort megtekintő vendégeinknek is szabadon látogatható
Vesperás: 19:00 óra

Vasárnap

Vigília és Laudes: 06:45
Konventmise (latin nyelvű gregorián énekkel): 10:00
Napközi imaóra: 13:00 óra – a monostort megtekintő vendégeinknek is szabadon látogatható
Vesperás: 17:00

A szerzetesközösség imádságai nyitottak, szeretettel várjuk a zarándokokat és vendégeinket az imaórákra.

Shape